מפגשים
             מרכז לרפואה משלבת
 

 
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 מונה:

שיתוף
FacebookTwitter

 
 

Flachskampf FA, et al., Randomized Trial of Acupuncture to Lower Blood Pressure, Circulation, 2007, 115: 3121-3129

תמצית המאמר

מחקר זה התפרסם בכתב-העת Circulation ב-2007 ובדק האם דיקור יעיל בהפחתת לחץ-דם. במחקר השתתפו 140 נבדקים, כמחציתם טופלו במשך 6 שבועות בדיקור על-פי עקרונות הרפואה הסינית המסורתית, והנותרים טופלו בדיקור-דמה. נמצא כי בקבוצה שטופלה בדיקור סיני מסורתי פחת לחץ-הדם הממוצע היומי באופן משמעותי בתום תקופת הטיפול, בעוד שבקבוצה שטופלה בדיקור-דמה לא נצפתה השפעה שכזו. לאחר שהסתיים הטיפול פגה השפעת הדיקור על לחץ-הדם, ובמדידות שנערכו 3 ו-6 חודשים לאחר תום המחקר חזר לחץ-הדם הממוצע לרמתו המקורית. החוקרים הסיקו, שדיקור המתבצע לפי עקרונות הרפואה הסינית המסורתית יעיל בהפחתה משמעותית של לחץ-הדם, אך השפעה זו נמשכת רק כל עוד נמשך הטיפול.

 

סקירת המאמר בהרחבה

הקדמה - יתר לחץ-דם עורקי היא מחלת הלב וכלי-הדם השכיחה ביותר, פוגעת בכשליש מהמבוגרים בצפון אמריקה ואירופה. המחלה מהווה גורם סיכון להתקפי לב ושבץ מוחי, אשר מהווים את גורם התמותה הראשון והשלישי, בהתאמה, במערב. ניתן להפחית את לחץ-הדם העורקי באמצעות מגוון תרופות וכן בעזרת שינויים באורח החיים, כמו הפחתה במשקל, פעילות גופנית והגבלה על צריכת המלח. עם זאת, קשה לבצע שינויים באורח החיים וקשה אף יותר להתמיד בהם, וגם הטיפול התרופתי אינו חף מחסרונות, כמו עלות כספית, חוסר היענות לטיפול מצד המטופלים וכן תופעות לוואי.

מחקר זה בחן את יעילות הדיקור הסיני בהפחתת לחץ-הדם בחולים לא מאושפזים, הסובלים מיתר לחץ-דם קל עד בינוני, עם טיפול תרופתי יציב להפחתת לחץ-דם או ללא טיפול תרופתי. תוצא המחקר העיקרי היה לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי הממוצע ל-24 שעות (הולטר לחץ-דם).

שיטות המחקר

משתתפי המחקר - המחקר נערך בגרמניה, בין השנים 2001 ו-2004. משתתפי המחקר היו נבדקים בגילאי 45 עד 75 שסבלו מלחץ-דם בדרגה 1 או 2 (עד 179 ממ"כ סיסטולי או 109 ממ"כ דיאסטולי). אלו שטופלו בתרופות להפחתת לחץ-דם היו ללא שינוי בטיפול בחודשיים שקדמו לתחילת המחקר. כל משתתפי המחקר עברו בדיקות מקיפות טרם התחלת המחקר, שכללו בדיקה גופנית, מדידות לחץ-דם בשתי הזרועות, אק"ג, מדידות לחץ-דם ביתיות ובזמן מאמץ, בדיקות דם (כולל תפקודי כליות, בלוטת תריס, אלקטרוליטים, גלוקוז ופרופיל שומנים), אקו-לב וכן בדיקת סונר של הכליות ועורקי הכליות. משתתפים שטופלו בתרופות להפחתת לחץ-דם הונחו שלא לשנות את הטיפול התרופתי במהלך המחקר.

תוצא המחקר העיקרי - המדד העיקרי שנבדק במסגרת המחקר היה לחץ-הדם הסיסטולי והדיאסטולי הממוצע ב-24 שעות, בניטור אמבולטורי. תוצאי מחקר משניים, נוספים, היו לחץ-הדם הסיסטולי והדיאסטולי הממוצע במהלך היום ובמהלך הלילה וכן הפחתת לחץ-דם במהלך מבחן מאמץ.

פרוטוקול המחקר - משתתפי המחקר חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות טיפול – דיקור אמיתי ודיקור דמה (sham). תקופת הטיפול נמשכה 6 שבועות. לחץ-הדם הממוצע של משתתפי המחקר נבדק 3 פעמים – הראשונה תוך 3 ימי עבודה מתום תקופת הטיפול, השנייה 3 חודשים לאחר תום תקופת הטיפול והשלישית 6 חודשים לאחר סיומה.

דיקור - משתתפי המחקר חולקו ל-4 סוגים של יתר לחץ-דם, על-פי עקרונות הרפואה הסינית המסורתית. במהלך 6 שבועות המחקר קיבלו המשתתפים 22 טיפולים שנמשכו כ-30 דקות כל-אחד. בשבועיים הראשונים ניתנו 5 טיפולים בשבוע, ו-4 השבועות הנותרים 3 טיפולים בשבוע. בכל טיפול השתמשו המטפלים ב-3 נקודות דיקור (לרוב דו-צדדיות), כאשר זווית החדרת המחט, עומק החדרתה ואופן המניפולציה הותאמו לכל מקרה באופן ספציפי, לפי עקרונות הרפואה הסינית המסורתית. דיקור-הדמה היה זהה לכל המשתתפים, וכלל 3 נקודות דיקור דו-צדדיות שנבחרו כך שלא יהיו קשורות לטיפול ביתר לחץ-דם לפי הרפואה הסינית.

תוצאות המחקר  

משתתפי המחקר – במחקר נכללו 160 משתתפים, 83 בקבוצת הדיקור האמיתי ו-77 בקבוצת דיקור הדמה. 140 מבין המשתתפים בתחילת המחקר הגיעו לסיומו ונכחו בבדיקת המעקב הראשונה, ו-133 הגיעו לבדיקה השלישית. שתי קבוצות הטיפול הותאמו ביניהן מבחינת המאפיינים הדמוגרפיים, התרופות ולחץ-הדם הממוצע טרם תחילת המחקר.

לחץ-הדם הממוצע – במדידות שנערכו מיד לאחר תום תקופת הטיפול בקבוצה שטופלה בדיקור אמיתי נצפתה הפחתה משמעותית במדידות לחץ-הדם הסיסטולי והדיאסטולי הממוצעות ל-24 שעות (5.4 ו-3 ממ"כ, בהתאמה; p<0.001) ובמהלך שעות היום (6.5 ו-3.8 ממ"כ, בהתאמה; p<0.0001). במהלך הלילה נצפתה הפחתה משמעותית בלחץ-הדם הסיסטולי הממוצע בלבד. ההפחתה הגדולה ביותר בלחץ-הדם הסיסטולי הממוצע נצפתה בשעות היום, בהשוואה לדיקור הדמה (7.3 ממ"כ). בהשוואה בין קבוצות הטיפול – האמיתי והדמה – בקבוצת הדיקור האמיתי פחת לחץ-הדם הסיסטולי הממוצע ל-24 שעות ב-6.3 ממ"כ ולחץ-הדם הדיאסטולי הממוצע פחת ב-3.7 ממ"כ.

במפגשי המעקב הנוספים – 3 ו-6 חודשים לאחר תום תקופת הטיפול – ההפחתה בלחץ-הדם שנצפתה מיד בתום תקופת הטיפול נעלמה. כמו כן, בשתי קבוצות הטיפול ובכל מפגשי המעקב, לא נצפתה הפחתה משמעותית של לחץ-הדם שנמדד במהלך פעילות גופנית מאומצת.

תופעות לוואי – בשתי קבוצות הטיפול לא נצפו תופעות לוואי מקומיות (למשל, דימום, שטף-דם או זיהום) או כאלו המצריכות טיפול. התלונה העיקרית כנגד טיפולי הדיקור הייתה משך הזמן שנדרשים המטופלים להקדיש לקבלת הטיפול. 2 משתתפים פרשו מהמחקר טרם עת בטענה שהדיקור כאב מדי.

דיון

במחקר זה נמצא כי דיקור אמיתי בלבד הפחית באופן משמעותי את לחץ-הדם הממוצע ל-24 שעות, בזמן הטיפול. למעט לחץ-דם דיאסטולי בלילה ולחץ-דם בזמן פעילות גופנית מאומצת, היה הדיקור האמיתי יעיל בהפחתת לחץ-הדם בכל המצבים שנבדקו.

עם זאת, השפעת הדיקור לא נמשכה זמן רב לאחר תום הטיפול, וחלפה במהלך 12 השבועות שבין פגישת המעקב הראשונה, שנערכה מיד עם תום תקופת הטיפול, לבין פגישת המעקב השנייה.

השפעת הדיקור, כפי שנמצאה במחקר זה, הינה דומה להשפעתן של תרופות להפחתת לחץ-דם, כמו אלו המעכבות של האנזים הופך-אנגיוטנסין (ACE inhibitors) או אלו המעכבות תעלות סידן (Calcium Channel Blockers), אשר נבדקו ונמצאו יעילות במחקרים גדולים אקראיים ומבוקרים. כך למשל, במחקר ה-HOPE נבדקה התרופה Ramipril במינון 10 מ"ג ליום ונמצא כי בתום חודש טיפול הפחיתה התרופה את לחץ-הדם הממוצע מ-139/79 ממ"כ ל-133/76 ממ"כ. השפעת הדיקור על לחץ-הדם דומה גם להשפעתם של שינויים באורח החיים, כמו הפחתה משמעותית במשקל, הגבלה בצריכת המלח ופעילות גופנית מאומצת.

חשיבות הממצאים – במחקר זה נמצא כי דיקור יכול להוות חלופה יעילה ובטוחה מאוד לטיפול תרופתי להפחתת לחץ-הדם או לביצוע שינויים משמעותיים באורח החיים לצורך זה. מטופלים עם יתר לחץ-דם קל עד בינוני, המבקשים להימנע מנטילת תרופות, עשויים למצוא בדיקור פתרון לבעייתם. עם זאת, חשוב להדגיש מספר נקודות בהקשר של הטיפול בדיקור: ראשית, הטיפול בדיקור אורך זמן ניכר ודורש מחוייבות משמעותית מצד המטופלים; במחקר זה ניתנו בשבועיים הראשונים 5 טיפולים בשבוע, ולאחר מכן פחתה התדירות ל-3 טיפולים בשבוע, כאשר משך כל טיפול 30 דקות. שנית, במחקר זה, באופן ספציפי, ניתנו הטיפולים על-ידי מטפלים מוסמכים ומנוסים מסין; ייתכן ותוצאות אחרות יתקבלו מצד מטפלים עם הכשרה אחרת וניסיון אחר. לבסוף, במחקר זה ניתנו הטיפולים ללא תשלום; טיפול ממושך בדיקור אמיתי על-ידי מטפלים מוסמכים עשוי להיות כרוך בעלות משמעותית, ייתכן גבוהה מעלות התרופות להפחתת לחץ-הדם.

מגבלות המחקר – לא נמצא הבדל בהפחתת לחץ-הדם בין החולים שטופלו בתרופות לבין תת-הקבוצה של החולים שלא טופלו בתרופות. כמו כן, לא נעשה ניסיון לבקר ולנטרל את המרכיב של פעילות גופנית וצריכת מלח בקרב הנבדקים. במחקר נכללו רק נבדקים עם יתר לחץ-דם קל עד בינוני, אשר היו יחסית צעירים ובריאים; לפיכך, תוצאות המחקר אינן חלות על קבוצות אחרות באוכלוסיה, בין השאר על הקשישים יותר (מעל גיל 75), על אלו הסובלים מיתר לחץ-דם קשה וממושך ועל חולי סוכרת, אשר לא נכללו במחקר.

במחקר זה תוצאי המחקר היו מדידות לחץ-הדם, ולא תוצאים קליניים (כמו הפחתה בתחלואה ובתמותה ממחלות לב וכלי-דם). עם זאת, הדעה הרווחת כיום היא כי התוצאים הקליניים מושפעים מעצם ההפחתה בלחץ-הדם, ללא קשר לטיפול הספציפי.

משך תקופת הטיפול במחקר זה הייתה קצרה יחסית – 6 שבועות. בתום תקופת טיפול זו לא נצפתה השפעה מתמשכת לדיקור. נדרשים מחקרים נוספים, וממושכים יותר, לבחינת האפשרות של השפעה מתמשכת של דיקור על לחץ-הדם.


כל הזכויות על כל התכנים באתר שמורות לקליניקת 'מפגשים'. אין להעתיק או לעשות כל שימוש בתכנים המצויים באתר מבלי לקבל אישור מראש!

Add to Favorites  |  Make Us Your Home Page  |  Site Map  |  Contact Us [Top]
לייבסיטי - בניית אתרים